Odszkodowania

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie

Pomoc prawna / Odszkodowania

Skutecznie odzyskujemy odszkodowania

Nasza Kancelaria specjalizuje się w pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnych zdarzeń losowych. Świadczymy pomoc na każdym etapie postępowania, łącznie z rozstrzygnięciem sporu na drodze postępowania sądowego.

Nie pobieramy opłat wstępnych. Zapewniamy bezpłatną analizę prawną. Nasze wynagrodzenie stanowi prowizja, która jest nam wypłacana jedynie w przypadku wygrania sprawy.

Osobom poszkodowanym w wypadkach zapewniamy:

 • bezpłatne doradztwo prawne
 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności
 • pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, notatek Policji, dokumentów z Prokuratury i Sądów
 • pomoc w zgromadzeniu dokumentacji dowodowej
 • sprecyzowanie roszczenia: odszkodowania, zadośćuczynienia, renty

Pomagamy w uzyskaniu roszczeń:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cieprień fizycznych i psychicznych
 • zwrot kosztów leków i sprzętu rehabilitacyjnego
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem i odwiedzin osób bliskich
 • koszty opieki osób trzecich
 • w przypadku zwiększenia potrzeb – zwrot wydatków
 • w przypadku niezdolności do pracy – renty wyrównującej zwrot dochodów

Jak działamy ?

 • bezpłatnie analizujemy powierzoną nam spawę
 • załatwiamy wszystkie konieczne formalności związane ze zgłoszeniem szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu
 • podejmując się prowadzenia spraw – nie pobieramy opłat wstępnych – wypłata wynagordzenia następuje po wypłacie należnych kwot przez zakład ubezpieczeń
 • gwarantujemy proste i przejrzyste zasady wspólpracy
 • zapewniamy obsługę przez doświadczonych prawników znających orzecznictwo sądowe i metodykę postępowania ubezpieczycieli

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KANCELARIA

ul. Synagogalna 4 lok. 8

09-400 Płock

TELEFONY KONTAKTOWE