PRAWO PRACY

Specjalizujemy się w prawie pracy

Zadzwoń

Prawo pracy Płock

Z uwagi na swoją specyfikę prawo pracy bezpośrednio wpływa na niemal każdego z nas.

LEXPRIM Kancelaria prawna oferuje kompleksową pomoc zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne oraz w razie konieczności reprezentację przez adwokata lub radcę prawnego.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie sprawnie i szybko przeprowadzić każdą sprawę związaną z prawem pracy dla Klientów z Płocka, okolic Płocka i całej Polski.

Obsługa prawna
w zakresie prawa pracy

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa pracy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W przypadku pracowników pomagamy w sytuacjach, gdy ich prawa zostały naruszone w ramach stosunku pracy i potrzebują wsparcia prawnika. Pracodawcom pomagamy w zapewnieniu zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, a także w dokonywaniu optymalizacji warunków zatrudnienia w sposób maksymalnie zabezpieczający ich interesy.

LEXPRIM Kancelaria prawna zapewnia kompleksową i ciągłą obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie prawa pracy. Nasze wsparcie zaczyna się już od fazy planowania przedsięwzięcia biznesowego i trwa przez okres rozwoju i stabilizacji, a także w trakcie jego funkcjonowania.

W czym możemy Ci pomóc?

Prawnik Płock, prawo pracy 

Zakres usług prawnych

W zakresie obsługi pracodawców:

Kompleksowa obsługa i doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników
Asysta prawna przy procesie redukcji etatów, zwolnień indywidualnych i grupowych
Opracowywanie dokumentów i regulacji wewnątrzzakładowych (np. Regulaminów pracy), także w języku angielskim
Pomoc w ustalaniu procedur organizacji pracy, dysponowania powierzonym mieniem przez pracowników
Obsługa dochodzenia roszczeń pracodawcy z tytułu szkód wyrządzonych przez pracowników w związku z wykonywaną pracą
Prowadzenie negocjacji przedsądowych

W zakresie obsługi pracowników:

Prowadzenie spraw z zakresu ustalenia stosunku pracy
Opiniowanie umów o pracę i kontraktów
Dochodzenie roszczeń związanych z bezpodstawnym / niezgodnym z prawem rozwiązaniem umów o pracę
Dochodzenie niewypłaconego wynagrodzenia za pracę
Prowadzenie spraw o mobbing, czy dyskryminację
Prowadzenie negocjacji przedsądowych

Najczęściej prowadzone sprawy
z zakresu prawa pracy Płock

Brak wypłaty zaległego wynagrodzenia za pracę

Bezpodstawne wypowiedzenie umowy o pracę

Nie udzielanie urlopu

Mobbing, dyskryminacja

Nie przestrzeganie uprawnień związanych z rodzicielstwem

Do kogo kierowana jest oferta LEXPRIM Kancelarii prawnej?

W  naszej Kancelarii prawnej oferujemy wsparcie z zakresu prawa pracy dla obu stron stosunku pracy. Zagadnienia prawne, z którymi nasi prawnicy mają do czynienia, są bardzo zróżnicowane — od kwestii związanych z zatrudnieniem i organizacją pracy, po problemy związane z rozwiązaniem stosunku pracy w różny sposób, w tym w przypadku redukcji etatów, zwolnień, lub w wyniku kryzysu gospodarczego.

Najczęściej LEXPRIM Kancelaria prawna świadczy pomoc prawną na rzecz pracowników, którzy potrzebują wsparcia w sytuacjach, gdy ich interesy są naruszane przez pracodawców. Prawnicy pomagają w takich przypadkach w ochronie praw pracowniczych, dochodząc roszczeń wynikających z naruszeń prawa pracy.

Dodatkowo oferujemy także pełną obsługę prawną dla przedsiębiorstw, w tym w zakresie sporządzania regulaminów pracy, prowadzenia procesów zwolnień grupowych oraz przejęć zakładów pracy. Nasza Kancelaria zapewnia również doradztwo prawne i w razie konieczności reprezentację przed Sądem w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w postępowaniach sądowych i negocjacjach przedsądowych.

Nasze doświadczenie i specjalistyczna wiedza w dziedzinie prawa pracy pozwalają nam zapewnić naszym Klientom kompleksową i skuteczną pomoc prawną na każdym etapie sprawy.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie spadkowej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

LEXPRIM Kancelaria prawna

ul. Bielska 3/1

09-400 Płock

Konsultacja prawna

Odwiedź nasz profil na Facebooku