Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy / Inne szkody

Wypadek w pracy może przydarzyć się każdemu. Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może domagać się jednorazowego odszkodowania, które jest mu wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku, w którym wypłata odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie pokryje w całości doznanej szkody, pracownik może domagać się wyrównania świadczenia od pracodawcy. Nasza Kancelaria prowadzi postępowania zarówno przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych jak i pracodawcom.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości czy należy się Państwu odszkodowanie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nasi prawnicy bezpłatnie przeanalizują Państwa sprawę i doradzą jakie kroki prawne należy podjąć

Kiedy wypadek, do którego doszło uznawany jest za wypadek przy pracy ?

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

O czym należy pamiętać w sytuacji, w której doszło do wypadku przy pracy ?

Przede wszystkim istotne jest zabezpieczenie dowodów. Wykonanie zdjęć z miejsca zdarzenia, zebranie oświadczeń świadków. Warto, także pamiętać, że pracownik nie ma obowiązku podpisywania protokołu powypadkowego jeżeli nie zgadza się z jego treścią.

Osobom poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy zapewniamy:

  • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności pracodawcy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitala, protokołów i notatek Policji, dokumentów znajdujących się w Prokuraturze lub Sądzie
  • analizę orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych
  • doradztwo w zakresie uzupełnienia dokumentacji medycznej o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów