Ochrona znaków towarowych

Zabezpiecz prawnie swoją markę

Pomoc prawna / Ochrona znaków towarowych

Nasza Kancelaria wspiera przedsiębiorców w ochronie ich praw do posiadania nazwy firmy, nazwy produktów, logotypów oraz domen internetowych

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie rejestracji oraz ochrony znaków towarowych. Przygotowujemy kompletną dokumentację i dokonujemy zgłoszeń znaków towarowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

DLACZEGO OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH JEST WAŻNA ?

Stworzony przez nas znak towarowy (nazwa, logo, domena internetowa) pozwala zaznaczyć niepowtarzalność i odrębność nasze marki. Ochrona znaku towarowego wiąże się z tym, że konkurencja nie może użyć takiego samego lub bardzo podobnego oznaczenia i czerpać z tego tytułu korzyści. Dodatkowo znaki towarowe powiązane są z funkcją reklamową i wywołują skojarzenia z konkretną marką. Ułatwia to potencjalnym i obecnym Klientom identyfikację towarów lub usług z określoną firmą.

ILE TO KOSZTUJE ?

Wynagrodzenie Kancelarii – 799 zł (netto). Cena zawiera badanie znaku pod kątem zdolności odróżniającej znaku towarowego, przygotowanie klasyfikacji towarów i usług, przygotowanie wniosku zgłoszeniowego oraz wsparcie w trakcie trwania procedury rejestracyjnej w UPRP.

Opłaty jednorazowe przy zgłoszeniu i rejestracji znaku towarowego:

Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie – 450 zł (w przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną – 400 zł)

Opłata za każdą kolejną klasę – 120 zł

Dopłata za oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa – 100 zł (nie jest konieczna)

Opłata za rejestrację znaku w WUP – 90 zł

Opłaty okresowe za rejestrację znaku towarowego

Za każdą klasę towarową – 400 zł

Zakładając, że rejestrujemy znak towarowy w 1 klasie towarów, opłata urzędowa za zgłoszenie i rejestrację znaku towarowego wyniesie 940 zł. Jest to opłata obejmująca pierwsze 10 lat ochrony znaku.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZASTRZEŻENIA ZNAKU TOWAROWEGO W POLSCE ?

1. Przyjęcie zgłoszenia.

(od 2 do 4 miesięcy)

2. Publikacja zgłoszenia

3. Okres sprzeciwowy.

(3 miesiące)

W przypadku wniesienia sprzeciwu w ww. okresie rozpoczyna się postępowanie sprzeciwowe, które może zakończyć się odmową zarejestrowania znaku lub zarejestrowaniem znaku (Czas trwania postępowania sprzeciwowego od 3 do 8 miesięcy).

4. Koniec okresu sprzeciwowego.

5. Rejestracja.

(od 1 do 2 miesięcy)

6. Publikacja znaku towarowego.

 

CO OBEJMUJE PROCEDURA REJESTRACJI ?
  • badanie zdolności ochronnej znaku
  • dostosowanie znaku do rejestracji
  • zastrzeżenie nazwy i logo firmy
  • zastrzeżenie nazwy i logo produktu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KANCELARIA

ul. Synagogalna 4 lok. 8

09-400 Płock

TELEFONY KONTAKTOWE