OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH

Zabezpiecz prawnie
swoją markę

Zadzwoń

Ochrona znaków towarowych / Kancelaria

Nasza Kancelaria wspiera przedsiębiorców w ochronie ich praw do posiadania nazwy firmy, nazwy produktów, logotypów oraz domen internetowych.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie rejestracji i ochrony znaków towarowych. Przygotowujemy kompletną dokumentację i dokonujemy zgłoszeń znaków towarowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlaczego ochrona znaku towarowego jest ważna?

Stworzony przez nas znak towarowy (nazwa, logo, domena internetowa) pozwala zaznaczyć odrębność i niepowtarzalność naszej marki. Ochrona znaku towarowego, wiąże się z tym, że konkurencja nie może użyć takiego samego lub bardzo podobnego oznaczenia i czerpać z tego tytułu korzyści. Dodatkowo znaki towarowe powiązane są z funkcją reklamową i wywołują skojarzenia z konkretną marką. Ułatwia to potencjalnym i obecnym Klientom identyfikację towarów lub usług z określoną firmą.

Nazwa naszej Kancelarii — LEXPRIM® również podlega ochronie prawnej jako znak towarowy

ILE TO KOSZTUJE?

Wynagrodzenie Kancelarii980,00 zł netto. Cena zawiera badanie znaku pod kątem zdolności odróżniającej znaku towarowego, przygotowanie klasyfikacji towarów i usług, przygotowanie wniosku zgłoszeniowego oraz wsparcie w trakcie trwania procedury rejestracyjnej w UPRP.

Opłaty jednorazowe przy zgłoszeniu rejestracji znaku towarowego:

Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie 450,00 zł (w przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną – 400,00 zł);

Opłata za każdą kolejną klasę – 120,00 zł

Dopłata za oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa – 100,00 zł (nie jest konieczna);

Opłata za publikację znaku w WUP – 90,00 zł;

Opłaty okresowe za rejestrację znaku towarowego:

Za każdą klasę towarową – 400,00 zł

Zakładając, że rejestrujemy znak towarowy w jednej klasie towarowej, opłata urzędowa za zgłoszenie i rejestrację znaku wyniesie 940,00 zł. Jest to opłata obejmująca pierwsze 10 lat ochrony znaku.

 

JAK WYGLĄDA PROCEDURA REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO?

1. Przyjęcie zgłoszenia (Od 2 do 4 miesięcy).

2. Publikacja zgłoszenia.

3. Okres sprzeciwowy (3 miesiące).

W przypadku wniesienia sprzeciwu w ww. okresie rozpoczyna się postępowanie sprzeciwowe, które może zakończyć się odmową zarejestrowania znaku lub zarejestrowaniem znaku. (Czas trwania postępowania sprzeciwowego wynosi od 3 do 8 miesięcy).

4. Koniec okresu sprzeciwowego.

5. Rejestracja (Od 1 do 2 miesięcy).

6. Publikacja znaku towarowego.

CO OBEJMUJE USŁUGA REJSTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO?

✅ Badanie zdolności ochronnej znaku towarowego.

✅ Dostosowanie znaku do rejestracji.

✅ Zastrzeżenie nazwy i logo firmy.

✅ Zastrzeżenie nazwy i logo produktu.

Jeśli chcesz zastrzec znak towarowy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

LEXPRIM Kancelaria prawna

ul. Bielska 3/1

09-400 Płock

Bezpłatna konsultacja prawna

Odwiedź nasz profil na Facebooku