UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Pomożemy Ci wyjść z długów zgodnie z prawem

Upadłość konsumencka / Pomoc prawna

Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces upadłości konsumenckiej

Pozbądź się długów i zyskaj komfort psychiczny. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Przeprowadziliśmy w Płocku już ponad 30 upadłości konsumenckich.

Wysokość naszego wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie w zależności od złożoności sprawy. Wycena przedstawiana jest na pierwszej bezpłatnej konsultacji, która odbywa się w naszej Kancelarii. Istnieje możliwość zapłaty wynagrodzenia w ratach dostosowanych do możliwości finansowych Wnioskodawcy.

Zapewniamy indywidualne podejście. Każdemu Wnioskodawcy przydzielany jest dedykowany prawnik, który prowadzi sprawę od początku do końca.

Na bezpłatnej konsultacji z prawnikiem dowiesz się m.in.

 • Na czym polega upadłość konsumencka
 • Czy w Twoim przypadku możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • Jakie są koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • W jaki sposób rozmawiać z wierzycielami i windykatorami
 • Czy grozi Ci odpowiedzialność karna

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest upadłość konsumencka ?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych, które stały się niewypłacalne.

Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich zobowiązań pieniężnych. Zgodnie z orzecznictwem okres ten musi trwać minimum 3 miesiące.

UWAGA ! Od 24 marca 2020 roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą ogłosić upadłość konsumencką.

Kto i kiedy może złożyć wniosek o upadłość konsumencką ?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą składać:

– osoby fizyczne;

– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (od 24.03.2020 roku).

Kiedy Sąd odmówi ustalenia Planu spłaty ? (Zmiany po 24.03.2020 r.)

Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia Planu spłaty wierzycieli jeżeli:

 1. Upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań;
 2. W okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań

– chyba że ustalenie Planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Ile trwa upadłość konsumencka ?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej należy wykonać szereg czynności, które muszą być rozłożone w czasie. Na początku syndyk weryfikuje wierzycieli i sprzedaje majątek osoby zadłużonej. Okres wykonywania tych czynności trwa od 1 do 1,5 roku (bez względu na fakt, czy upadły posiada majątek lub jest właścicielem nieruchomości). Następnie Sąd wydaje orzeczenie dotyczące Planu spłaty (okres oczekiwania na wydanie orzeczenia uzależniony jest od obłożenia Sądu innymi sprawami). Plan spłaty ustalany jest na okres 12, 24, 36 lub 84 miesięcy. W tym czasie osoba zadłużona będzie wnosiła na poczet swoich zobowiązań określoną kwotę.

Dlaczego warto nam zaufać ?

Ogłoszone upadłości konsumenckie

Wąska specjalizacja

Jesteśmy ekspertami w dziadzinie upadłości konsumenckiej.

Wsparcie na każdym etapie

Udzielamy naszym Klientom wsparcia i informacji na każdym etapie postępowania.

Rozsądne wynagrodzenie

Zapewniamy darmową konsultację wstępną. Umożliwiamy płatność w ratach.

Korzyści wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

🔰 Zyskasz komfort psychiczny – piecze nad zobowiązaniami przejmie syndyk. Koniec działań windykacyjnych.

🔰 Unikniesz egzekucji komorniczej – postępowania egzekucyjne będą zawieszane, a następnie umarzane;

🔰 Uzyskasz pomoc w ustaleniu kolejności spłaty wierzycieli i rozłożysz zadłużenie na realne do spłaty raty;

🔰 Zatrzymasz naliczanie odsetek od długu;

🔰 Część niespłaconych zobowiązań zostanie umorzona;

🔰 Upadłość konsumencka uchroni Ci przed utratą dachu nad głową – w przypadku sprzedaży nieruchomości przez syndyka, masz możliwość uzyskania równowartości czynszu do 24 miesięcy – decyzje podejmuje Sąd.

🔰 W dalszej perspektywie przywrócisz swoją płynność finansową i powrócisz do normalnego życia.

Tyle osób ogłosiło upadłość konsumencką w 2019 roku.

Historie naszych Klientów

Brałem chwilówki na spłatę kredytu i wpadłem w spiralę zadłużenia. Prawnicy Kancelarii LEXPRIM pomogli mi przygotować dokumenty i złożyć wniosek o upadłość do SR w Płocku. Polecam ich usługi.
Marek W.

z Płocka

Miałam dług w wysokości 80.000 zł z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z przed kilku lat. Kancelaria Lexprim pomogła mi w złożeniu wniosku oraz sprawnie przeprowadziła mnie przez cały proces oddłużenia.

Kamila P.

z Włocławka

Przyszedłem do Kancelarii z prośbą o poradę prawną i tak zaczęła się nasza współpraca. W listopadzie 2019 roku Sąd ogłosił moją upadłość konsumencką. Jestem wdzięczny za pomoc i wsparcie.

Wojciech T.

z Sochaczewa

Jak wygląda procedura ?

 1. Spotkanie z prawnikiem
 2. Dokonanie wstępnej analizy
 3. Wybór wariantu upadłości
 4. Kompletowanie dokumentów
 5. Sporządzanie wniosku
 6. Złożenie wniosku o upadłość do Sądu

%

Nasza skuteczność

Jak należycie przygotować się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej ?

 1. Zbierać dokumenty i wiedzę na temat swojego zadłużenia celem udokumentowania każdej wierzytelności.
 2. Zgromadzić zaświadczenia dokumenty, umowy przedstawiające aktualną sytuację materialną.
 3. Występować o zaświadczenia z banków na okoliczność istnienia zadłużenia i jego wymagalności.
 4. Przejawiać aktywność cechującą rzetelnego Dłużnika tzn. pozostawać w kontakcie z wierzycielami, gromadzić pisma i składać im propozycję polubownego załatwienia sprawy.
 5. Wystąpić o aktualny wykaz z BIK na okoliczność istnienia zadłużenia oraz historii kredytowej.

Wnioskodawca powinien przynieść na pierwsze spotkanie:

 • wszystkie dokumenty związane z zadłużeniem (wezwania do zapłaty, nakazy zapłaty, wyroki, umowy kredytowe, dokumenty związane z prowadzeniem egzekucji)
 • informacje na temat posiadanego przez siebie majątku.

Dokumenty oraz informacje należy przygotować w sposób bardzo rzetelny, ponieważ uchybienia mogą uniemożliwić pozytywne zakończenie postępowania. Przy przygotowaniu wniosku najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Czego Wnioskodawca chcący ogłosić upadłość konsumencką robić nie powinien:

❌ Nie zadłużać się, nie zwiększać swojego zadłużenia (poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami (np. ciężka choroba).

❌ Nie pożyczać pieniędzy w jakiejkolwiek formie (za wyjątkiem wsparcia rodziny).

❌ Nie zawierać związku małżeńskiego ani nie rozwodzić się.

❌ Nie dokonywać ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podziału majątku wspólnego ani nie zawierać jakiejkolwiek innej umowy małżeńskiej.

❌ Nie ignorować postępowań sądowych i egzekucyjnych (komorniczych).

❌ Nie ignorować przesyłek pocztowych i informacji o awizowaniu przesyłki.

❌ Nie składać oświadczeń o uznaniu długu, ani oświadczeń o poddaniu się egzekucji, nie ustanawiać zabezpieczeń osobowych i majątkowych istniejących zobowiązań.

❌ Nie zrzekać się źródeł dochodu np. poprzez wypowiedzenie umowy o pracę.

❌ Nie sprzedawać lub nie oddawać w darowiźnie komukolwiek majątku osobistego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KANCELARIA

ul. Synagogalna 4 lok. 8

09-400 Płock

TELEFONY KONTAKTOWE