UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Uwolnij się od długów zgodnie z prawem

Upadłość konsumencka / Kancelaria

Upadłość konsumencka Płock

Upadłość konsumencka jest szansą dla osób, które mają problemy finansowe, popadły w spiralę zadłużenia, chcą pozbyć się komornika i windykatorów, a przede wszystkim uwolnić się od długów.

Nasi prawnicy krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces upadłości konsumenckiej.

Świadczymy usługi w zakresie:

✅ Sporządzenia Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;

✅ Pomocy w wypełnieniu Oświadczenia majątkowego przesłanego przez Syndyka;

✅ Pomocy w sporządzeniu pisma, w którym Osoba zadłużona może odnieść się do propozycji w zakresie ustalenia Planu spłaty;

✅ Pomocy w sporządzeniu Sprawozdania z wykonania Planu spłaty, które Osoba zadłużona powinna sporządzić do końca kwietnia, za rok poprzedni.

Przeprowadzone z sukcesem postępowania upadłościowe w Płocku

Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej ?

Przygotowując się do złożenia Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy przygotować następujące dokumenty: wezwania do zapłaty, pisma informujące o cesji wierzytelności, wypowiedzenia umów pożyczek lub kredytów, umowy dotyczące zaciągniętych pożyczek lub kredytów. W przypadku, w którym prowadzona jest wobec nas egzekucja komornicza, należy przygotować postanowienie o wszczęciu egzekucji lub inne pisma Komornika, z których wynika wysokość zadłużenia. Ponadto do Wniosku warto dołączyć: dokumentację medyczną (jeśli nasze problemy zdrowotne mogą mieć wpływ na naszą sytuację finansową np. być przeszkodą w wykonywaniu określonej pracy), zaświadczenie o zarobkach (średnia z trzech ostatnich miesięcy przed złożeniem Wniosku) lub decyzję Urzędu Pracy o przyznaniu nam statutu osoby bezrobotnej (jeśli aktualnie nie jesteśmy nigdzie zatrudnieni).

Jeśli nie dysponują Państwo dokumentami prawnicy Kancelarii LEXPRIM pomogą sporządzić Wniosek o ich przesłanie.

Ile czasu trwa postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ?

Długość trwania postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zależy od kilku czynników:

czasu, jaki minie od złożenia Wniosku do wydania przez Sąd Postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej (aktualnie w Sądzie Rejonowym w Płocku na wydanie Postanowienia w ww. zakresie czeka się od 1 do 2 tygodni);

czasu, w którym Syndyk będzie przeprowadzał czynności. Jeśli nie posiadamy dużo wierzycieli, nie jesteśmy właścicielami samochodu i nieruchomości Syndyk powinien wykonać należące do niego obowiązki w okresie od 4 do 6 miesięcy*. W przypadku, w którym mamy więcej wierzycieli, jesteśmy właścicielami samochodu lub nieruchomości czas wykonywania obowiązków przez Syndyka, w tym dokonania sprzedaży samochodu lub nieruchomości, może wydłużyć się od 1 do 1,5 roku*.

* Uwaga ! Wskazany powyżej okres czasu może się różnić w zależności od obłożenia pracy Syndyka i indywidualnej sytuacji, w której znajduje się Osoba zadłużona.

czasu, na jaki zostanie ustalony wobec Osoby zadłużonej Plan spłaty. W przypadku, w którym Sąd uzna, że Osoba zadłużona wprowadziła się w stan zadłużenia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, może wyznaczyć Plan spłaty na okres od 36 do 84 miesięcy. Jeśli wyżej opisane okoliczności nie zachodzą, Sąd wyznaczy Plan spłaty na okres do 36 miesięcy.

Czy dłużnik musi stawić się w Sądzie, aby ogłosić upadłość konsumencką ?

Nie. W trakcie trwania pandemii Osoby zadłużone nie muszą stawiać się w Sądzie. Postanowienie dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest im przesyłane na adres wskazany we Wniosku.

Co się dzieje z wynagrodzeniem dłużnika po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wynagrodzenie Osoby zadłużonej podlega zajęciu przez Syndyka do kwoty minimalnego wynagrodzenia, na takich samych zasadach jak zajęcie wynagrodzenia w postępowaniu egzekucyjnym. Kwota ta wchodzi do masy upadłościowej i przeznaczona jest do zaspokojenia wierzycieli. 

Czy umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej podlegają wszystkie długi ?

Nie. Przepisy wprowadzają kategorie zobowiązań, które ze względu na swój charakter nie podlegają umorzeniu.

Nalezą do nich:

a) Zobowiązania o charakterze alimentacyjnym;
b) Zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;
c) Zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez Sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
d) Zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez Sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie;
e) Zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem.

Czy długi w ZUS i Urzędzie Skarbowym również podlegają umorzeniu?

Tak. Umorzenie obejmuje co do zasady zobowiązania względem ZUS i Urzędu Skarbowego.

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma wpływ na wspólność ustawową małżeńską ?

Jeśli osoba zadłużona pozostaje w związku małżeńskim, jej majątek wspólny wejdzie do masy upadłości i zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań. W takim przypadku małżonek osoby zadłużonej będzie mógł przyłączyć się do postępowania jako jeden z wierzycieli, a jego roszczenia z tytułu udziału w majątku wspólnym będą spłacane na zasadach określonych w przepisach prawa upadłościowego, w dalszych kategoriach zaspokojenia.

Dlatego warto rozważyć wspólne ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czy brak majątku stanowi przeszkodę dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej ?

Nie. Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona również w stosunku do osoby nieposiadającej żadnego majątku.

Dlaczego warto nam zaufać

GWARANCJA

Jako jedyni w Płocku dajemy gwarancję poprawności formalnej złożonego Wniosku

SKUTECZNOŚĆ

98 % prowadzonych przez nas spraw zakończyło się sukcesem

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Z naszą pomocą przejdziesz CAŁY proces upadłości konsumenckiej od złożenia wniosku do umorzenia zobowiązań

DOŚWIADCZENIE

Nasi prawnicy od ponad 5 lat pomagają Osobom zadłużonym ogłosić upadłość konsumencką

Naszej Kancelarii udało się ogłosić upadłość konsumencką i uzyskać korzystny Plan spłaty dla Osoby zadłużonej z Płocka z długiem

3.365.588,76 zł

Ustalony przez Sąd Rejonowy w Płocku Plan spłaty

400 zł x 36 miesięcy = 14.400 zł

Korzyści z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

🔰 Zyskasz komfort psychiczny – piecze nad zobowiązaniami przejmie Syndyk. Skończą się działania windykacyjne.

🔰 Unikniesz egzekucji komorniczej – postępowania egzekucyjne będą zawieszane, a następnie po zakończeniu postępowania umarzane.

🔰 Uzyskasz pomoc w ustaleniu kolejności spłaty i rozłożysz zadłużenie na realne do spłaty raty.

🔰 Zatrzymasz naliczanie odsetek od długu.

🔰 Część lub całość niespłaconych zobowiązań zostanie umorzona;

🔰 Upadłość konsumencka uchroni Cię przed utratą dachu nad głową – w przypadku sprzedaży nieruchomości przez Syndyka, masz możliwość uzyskania równowartości czynszu do 24 miesięcy – decyzję podejmuje Sąd.

🔰 W dalszej perspektywie przywrócisz swoją płynność finansową i powrócisz do normalnego życia.

 

Tyle osób ogłosiło upadłość konsumencką w 2021 roku

Skorzystaj z darmowej konsultacji prawnej

Na spotkaniu z prawnikiem dowiesz się m. in.

✅ Na czym polega upadłość konsumencka

✅ Czy w Twoim przypadku upadłość konsumencka jest możliwa

✅ Czy Ci się to opłaca

✅ Jakie są koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej

✅ Jak rozmawiać z wierzycielami

✅ Czy grozi Ci odpowiedzialność karna

Opinie Klientów

Grzegorz B.

Prawnicy z Kancelarii Lexprim pomogli mi wyjść z pętli zadłużenia poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ich profesjonalizm i zaangażowanie oceniam na szóstkę. Doradztwo prawne na wysokim poziomie. Kontakt telefoniczny i osobisty bardzo dobry. Upadłość konsumencka ogłoszona przez Sąd w ciągu tygodnia od złożenia wniosku przez Kancelarię. Z pełną świadomością polecam Kancelarię Lexprim.

Katarzyna Sz.

Pod każdym względem polecam firmę Lexprim, profesjonalizm i poprowadzenie spraw od początku do końca.

Marek G.

Prawnicy Kancelarii LEXPRIM z sukcesem pomogli mi ogłosić upadłość konsumencką. Polecam ich usługi !

Kamil S.

Prowadziłem działalność gospodarczą, która niestety nie wypaliła. Zostały po niej niespłacone kredyty oraz należności do ZUS i US. Większość moich zarobków zabierał mi komornik. Prawnicy Kancelarii Lexprim pomogli mi wyjść na prostą.

Jeśli potrzebujesz pomocy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria LEXPRIM

ul. Synagogalna 4 lok. 8

09-400 Płock

Bezpłatna konsultacja prawna

507-504-109

Odwiedź nasz profil na Facebooku

Prawnik Plock