UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Pomożemy Ci wyjść z długów zgodnie z prawem

Upadłość konsumencka / Pomoc prawna

Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces upadłości konsumenckiej

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie w zależności od złożoności sprawy. Wycena przedstawiana jest na pierwszej bezpłatnej konsultacji, która odbywa się w naszej Kancelarii. Istnieje możliwość zapłaty wynagrodzenia w ratach dostosowanych do możliwości finansowych Wnioskodawcy.

Na bezpłatnej konsultacji z prawnikiem dowiesz się m.in.

 • Na czym polega upadłość konsumencka
 • Czy w Twoim przypadku możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • Jakie są koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • Jakie są koksekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • W jaki sposób rozmawiać z wierzycielami i windykatorami
 • Czy grozi Ci odpowiedzialność karna

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest upadłość konsumencka ?
Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne.

Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich zobowiązań pieniężnych np. nie ma pieniędzy na zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki.

Kto i kiedy może złożyć wniosek o upadłość konsumencką ?
Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Takiego wniosku nie może złożyć ani wierzyciel, ani prokurator, ani organizacja społeczna. Postępowania nie może prowadzić także Sąd z urzędu. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć, tylko osoba fizyczna, która:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej lub
 • przestała być wspólnikiem spółki osobowej, spółki handlowej, jeśli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru upłynął rok.

Wniosek o ogłoszenie upadłości można złożyć w każdym czasie, jeżeli spełnia się powyższe warunki.

Kiedy Sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką ?
Sąd będzie dokonywał badania, na podstawie oświadczenia konsumenta i dokumentów, czy nie zachodzą negatywne przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli:

 

 • konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa
 • w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe (np. w trakcie wcześniejszego postępowania konsument uchybił swoim obowiązkom)
 • w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu uchylono plan spłaty (konsument nie wykonał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zataił źródła przychodu)
 • konsument miał obowiązek zgłosić upadłość jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił
 • konsument wskazał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane
 • w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem
 • czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
Ile trwa upadłość konsumencka ?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej należy wykonać szereg czynności, które muszą być rozłożone w czasie. Na początku syndyk weryfikuje wierzycieli i sprzedaje majątek osoby zadłużonej. Okres wykonywania tych czynności trwa od 1 do 1,5 roku (bez względu na fakt, czy upadły posiada majątek lub jest właścicielem nieruchomości). Następnie Sąd wydaje orzeczenie dotyczące Planu spłaty (okres oczekiwania na wydanie orzeczenia uzależniony jest od obłożenia Sądu innymi sprawami). Plan spłaty ustalany jest na okres 12, 24 lub 36 miesięcy. W tym czasie osoba zadłużona będzie wnosiła na poczet swoich zobowiązań określoną kwotę.

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką przed 23 marca 2020 roku ?

t

Zmniejszy się pewność oddłużenia

Ryzyko umorzenia postępowania wzrośnie na skutek rygoryzmu oceny Upadłego oraz możliwych działań podejmowanych przez wierzycieli, którzy zyskają nowe instrumenty prawne. Prawdopodobieństwo oddłużenia w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest mniejsze niż w przypadku aktualnie obowiązujących przepisów.

Zwiększy się czas konieczny do oddłużenia

Postępowanie będzie dużo bardziej skomplikowaną procedurą. W większej liczbie przypadków będą ustalane Plany Spłaty Wierzycieli, z uwagi na dopuszczenie do upadłości konsumenckiej osób, które nie miałyby szansy na jej ogłoszenie na podstawie przepisów dotychczasowych. Plan Spłaty Wierzycieli może być ustalony maksymalnie na okres 84 miesięcy.

Zwiększy się koszt oddłużenia

Upadły z uwagi na znaczne wydłużenie postępowania poniesie większy koszt. Będzie musiał spłacać swoich wierzycieli w większym stopniu niż dotychczas.  

Ogłoś upadłość konsumencką zanim zmieni się prawo

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Dlaczego warto nam zaufać ?

Ogłoszone upadłości konsumenckie

Wąska specjalizacja

Jesteśmy ekspertami w dziadzinie upadłości konsumenckiej.

Wsparcie na każdym etapie

Udzielamy naszym Klientom wsparcia i informacji na każdym etapie postępowania.

Rozsądne wynagrodzenie

Zapewniamy darmową konsultację wstępną. Umożliwiamy płatność w ratach.

Historie naszych Klientów

Brałem chwilówki na spłatę kredytu i wpadłem w spiralę zadłużenia. Prawnicy Kancelarii LEXPRIM pomogli mi przygotować dokumenty i złożyć wniosek o upadłość do SR w Płocku. Polecam ich usługi. Marek W.

z Płocka

Miałam dług w wysokości 80.000 zł z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z przed kilku lat. Kancelaria Lexprim pomogła mi w złożeniu wniosku oraz sprawnie przeprowadziła mnie przez cały proces oddłużenia. Jestem im bardzo wdzięczna. Kamila P.

z Włocławka

Przyszedłem do Kancelarii z prośbą o poradę prawną i tak zaczęła się nasza współpraca. W kwietniu 2017 roku Sąd ogłosił moją upadłość. Jestem wdzięczny za pomoc i wsparcie. Dominik L.

z Płocka

Jak wygląda procedura ?

 1. Spotkanie z prawnikiem
 2. Dokonanie wstępnej analizy
 3. Wybór wariantu upadłości
 4. Kompletowanie dokumentów
 5. Sporządzanie wniosku
 6. Złożenie wniosku o upadłość do Sądu

%

Nasza skuteczność

Jak należycie przygotować się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej ?

 1. Zbierać dokumenty i wiedzę na temat swojego zadłużenia celem udokumentowania każdej wierzytelności.
 2. Zgromadzić zaświadczenia dokumenty, umowy przedstawiające aktualną sytuację materialną.
 3. Występować o zaświadczenia z banków na okoliczność istnienia zadłużenia i jego wymagalności.
 4. Przejawiać aktywność cechującą rzetelnego Dłużnika tzn. pozostawać w kontakcie z wierzycielami, gromadzić pisma i składać im propozycję polubownego załatwienia sprawy.
 5. Wystąpić o aktualny wykaz z BIK na okoliczność istnienia zadłużenia oraz historii kredytowej.
 6. Jeśli jesteś przedsiębiorcą należy udać się do prawnika celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Wnioskodawca powinien przynieść na pierwsze spotkanie:

 • wszystkie dokumenty związane z zadłużeniem (wezwania do zapłaty, nakazy zapłaty, wyroki, umowy kredytowe, dokumenty związane z prowadzeniem egzekucji)
 • informacje na temat posiadanego przez siebie majątku.

Dokumenty oraz informacje należy przygotować w sposób bardzo rzetelny, ponieważ uchybienia mogą uniemożliwić pozytywne zakończenie postępowania. Przy przygotowaniu wniosku najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Czego Wnioskodawca chcący ogłosić upadłość konsumencką robić nie powinien:

 • Nie zadłużać się, nie zwiększać swojego zadłużenia (poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami (np. ciężka choroba).
 • Nie pożyczać pieniędzy w jakiejkolwiek formie (za wyjątkiem wsparcia rodziny).
 • Nie zawierać związku małżeńskiego ani nie rozwodzić się.
 • Nie dokonywać ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podziału majątku wspólnego ani nie zawierać jakiejkolwiek innej umowy małżeńskiej.
 • Nie ignorować postępowań sądowych i egzekucyjnych (komorniczych).
 • Nie ignorować przesyłek pocztowych i informacji o awizowaniu przesyłki.
 • Nie składać oświadczeń o uznaniu długu, ani oświadczeń o poddaniu się egzekucji, nie ustanawiać zabezpieczeń osobowych i majątkowych istniejących zobowiązań.
 • Nie zrzekać się źródeł dochodu np. poprzez wypowiedzenie umowy o pracę.
 • Nie sprzedawać lub nie oddawać w darowiźnie komukolwiek majątku osobistego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KANCELARIA

ul. Synagogalna 4 lok. 8

09-400 Płock

TELEFONY KONTAKTOWE