SZKODY MAJĄTKOWE

Uzyskaj bezpłatną poradę prawną

Zadzwoń

Szkody majątkowe / Inne szkody

Szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. W odróżnieniu od szkód osobowych, gdzie poszkodowany może dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w szkodach majątkowych poszkodowany może domagać się jedynie odszkodowania, którego wysokość powinna zrekompensować mu pełen zakres strat.

Zakres szkód majątkowych obejmuje takie zdarzenia jak:

kradzież, pożar, zalanie (mieszkania, firmy, budynku), zniszczenie mienia i inne zdarzenia losowe.

Zgodnie z treścią art. 363 par. 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego:

  • przez przywrócenie stanu poprzedniego lub
  • przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (odszkodowanie).

Gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo pociągało za sobą nadmierne trudności lub koszty dla zobowiązanego, wówczas roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Jeśli doznałeś szkody majątkowej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

LEXPRIM Kancelaria prawna

ul. Bielska 3/1

09-400 Płock

Bezpłatna konsultacja prawna

Odwiedź nasz profil na Facebooku