ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

Uzyskaj bezpłatną poradę prawną

Zadzwoń

Śmierć osoby bliskiej / Inne szkody

Śmierć osoby bliskiej jest jednym z najtrudniejszych momentów w życiu rodziny, szczególnie jeśli była ona skutkiem niespodziewanego wypadku. Choć żadne pieniądze nie zastąpią Osoby, która odeszła, cierpienie i żal wywołane stratą najbliższego członka rodziny może być zrekompensowane poprzez uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty z tytułu śmierci osoby bliskiej.

W przypadku śmierci Osoby bliskiej możemy pomóc Państwu uzyskać:

🔰 Odszkodowanie, które obejmuje swym zakresem naprawienie szkody z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej wynikłej na skutek śmierci osoby bliskiej, w tym:

✅ Zwrot kosztów pogrzebu;

✅ Zwrot utraty dochodów, jeśli poszkodowany był na utrzymaniu osoby tragicznie zmarłej;

✅ Zwrot kosztów leczenia, jeżeli śmierć wywołała rozstrój zdrowia fizycznego lub psychicznego bliskiej osoby;

✅ Rekompensatę z tytułu możliwości polepszenia warunków życia, osiągnięć zawodowych itp.

Odszkodowanie należne jest rodzinie i najbliższym zmarłego (rodzice, małżonek, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, konkubent).

🔰 Zadośćuczynienie, które obejmuje uzyskanie dla rodziny i najbliższych zmarłego najwyższego świadczenia pieniężnego za ból i cierpienie związane ze śmiercią Osoby bliskiej.

Jeśli stracili Państwo w wypadku Osobę najbliższą, zgłoście się Państwo do naszej Kancelarii, a bezpłatnie doradzimy jakie kroki prawne podjąć, by uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 

Wesprzemy Państwa w tych trudnych chwilach

 

LEXPRIM Kancelaria prawna

ul. Bielska 3/1

09-400 Płock

Bezpłatna konsultacja prawna

Odwiedź nasz profil na Facebooku