Wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne / Inne szkody

Nasza Kancelaria zamuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za szkody poniesione we wszelkich wypadkach komunikacyjnych. Każdy kto został poszkodowany w takim wypadku, ma prawo do uzyskania odszkodowania, bez względu na to czy był kierowcą pojazdu, pasażerem czy pieszym.

Jeżeli uczestniczyliście Państwo w wypadku i ponieśliście z tego tytułu szkodę zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Bezpłatnie przeanalizujemy sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia odszkodowania.

Osobom poszkodowanym w wypadkach pomagamy uzyskać:

1. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

2. Odszkodowanie obejmujące:

  • zwrot kosztów leczenia, wydatków związanych z dojazdami na wizyty lekarskie, zabiegi i rehabilitację
  • zwrot utraconego na skutek wypadku zarobku
  • zwrot wartości utraconego podczas wypadku mienia
3. Rentę dla wyrównania szkody o charakterze trwałym:
  • by pokryć koszty leczenia i rehabilitacji
  • w celu dostarczenia środków utrzymania osobom częściowo lub całkowicie niezdolnym do pracy
  • dla osób, które utraciły widoki powodzenia na przyszłość

Dlaczego w przypadku dochodzenia roszczeń odszkodowawaczych za wypadek komunikacyjny warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika ?

Pomimo, iż odpowiedzialność Zakładów ubezpieczeń za naprawienie szkody wynika bezpośrednio z przepisów prawnych, to często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania lub odmawiają ich wypłaty. Odsyłają poszkodowanych na drogę postępowania sądowego, wiedząc, że w ten sposób osoby te zniechęcą się do dochodzenia swoich praw. W przypadku, w którym poszkodowany reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele wydają dużo korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawy na drogę postępowania sądowego, gdy jego Klient nie otrzyma pełnej kwoty należnego mu odszkodowania.