WYPADKI KOMUNIKACYJNE

Uzyskaj bezpłatną poradę prawną

Zadzwoń

Wypadki komunikacyjne / Inne szkody

Nasza Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za szkody poniesione we wszelkich wypadkach komunikacyjnych. Każdy, kto został poszkodowany w takim wypadku, ma prawo do uzyskania odszkodowania, bez względu na to czy był kierowcą pojazdu, pasażerem, czy pieszym.

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku i poniosłeś z tego tytułu szkodę, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia.

Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnym pomagamy uzyskać:

🔰 Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;

🔰 Odszkodowanie obejmujące:

✅ Zwrot kosztów leczenia, wydatków związanych z dojazdami na wizyty lekarskie, zabiegi lub rehabilitację;

✅ Zwrot utraconego na skutek wypadku zarobku;

✅ Zwrot wartości utraconego podczas wypadku mienia.

🔰 Rentę dla wyrównania szkody o charakterze trwałym:

✅ By pokryć koszty leczenia i rehabilitacji;

✅ W celu dostarczenia środków utrzymania osobom częściowo lub całkowicie niezdolnym do pracy;

✅ Dla osób, które utraciły widoki powodzenia na przyszłość.

Dlaczego w przypadku roszczeń odszkodowawczych za wypadek komunikacyjny warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?

Pomimo iż odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za naprawienie szkody wynika bezpośrednio z przepisów prawnych, to często zdarzają się sytuację, w których Zakłady ubezpieczeń zaniżają odszkodowania lub odmawiają ich wypłaty. Odsyłają poszkodowanych na drogę postępowania sądowego, wiedząc, że w ten sposób, osoby te zniechęcą się do dochodzenia swoich praw. W przypadku, w którym poszkodowany reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, zakład ubezpieczeń wydaje dużo korzystniejsze decyzje.

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 LEXPRIM Kancelaria prawna

ul. Bielska 3/1

09-400 Płock

Bezpłatna konsultacja prawna

Odwiedź nasz profil na Facebooku