SIECI PRZESYŁOWE

Uzyskaj bezpłatną poradę prawną

Zadzwoń

Sieci przesyłowe / Inne szkody

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu uzyskiwania wynagrodzeń za służebność przesyłu oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości, a także uzyskiwanie odszkodowań za szkody powstałe w związku z istnieniem infrastruktury w obrębie nieruchomości.

Zgodnie z treścią art. 49 par. 1 k.c. urządzenia przesyłowe to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu i energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne spełniające tożsame funkcje w zakresie nieprzewidzianych w art. 49 par. 1 k.c. rodzajów mediów, oraz sygnałów. Urządzenia te mogą być obiektami liniowymi lub kubaturowymi.

Właściciel gruntu powinien sprawdzić, czy na jego terenie nie jest ustanowione zasiedzenie na rzecz Zakładu energetycznego.

Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie za sieci przesyłowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

LEXPRIM Kancelaria prawna

ul. Bielska 3/1

09-400 Płock

Bezpłatna konsultacja prawna

Odwiedź nasz profil na Facebooku