OBSŁUGA PRAWNA

"Nieznajomość prawa szkodzi"
Pomoc prawna / Obsługa prawna

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom pragniemy przedstawić ofertę Kancelarii LEXPRIM w zakresie obsługi prawnej.

Podczas współpracy z naszymi Klientami spotykamy się z szerokim zainteresowaniem dotyczącym powierzania nam wykonywania usług w zakresie pomocy prawnej.
Rzetelność, przejrzyste zasady współpracy oraz wysoka efektywność naszych działań sprawiają, iż zwracają się Państwo do nas nie tylko w sprawach odszkodowawczych i windykacyjnych.

Niezależnie od wielkości każdy Klient jest dla nas partenrem, któremu staramy się zapewnić efektywne wsparcie prawne na każdym poziomie.

ZAKRES USŁUG

PRAWO CYWILNE

Nasza Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa cywilnego:

 • przygotowanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym oraz konsumenckim
 • uczestnictwo oraz pomoc w procesie negocjowania oraz nadzorze nad ich wykonywaniem
 • doradztwo w zakresie form zabezpieczenia realizacji umów/kontraktów oraz obsługi procesu wykonywania uprawnień z tytułu uzyskanych  zabezpieczeń
PRAWO PRACY

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę zagadnień związanych z szeroko rozumianym prawem pracy. Naszym Klientom oferujemy między innymi:

 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązania
 • sporządzania umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zbiorowych układów pracy, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i obowiązku zachowania tajemnicy, odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy
 • pomoc prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenia odpowiedniej dokumentacji
PRAWO RODZINNE

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną dla osób fizycznych w zakresie:

 • spraw rozwodowych i separacji
 • podziału majątku
 • spraw alimentacyjnych
 • ustalenia zakresu władzy rodzicielskiej oraz prawa do kontaktu z dzieckiem
 • ustalenia oraz zaprzeczenia ojcostwa
PRAWO KARNE I KARNO SKARBOWE

Reprezentujemy naszych Klientów jako obrońcy oraz pełnomocnicy w procesach karnych, a także przed organami ścigania. Zajmujemy się:

 • obroną podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym
 • obroną oskarżonych w postępowaniu sądowym
 • reprezentacją pokrzywdzonych w procesach karnych
 • działaniem w charakterze oskarżycieli posiłkowych
 • sporządzaniem pism procesowych
 • sprawami z zakresu przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
 • sprawami z zakresu odraczania wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawami o wykroczenia
ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS

W zakresie prawa ubezpieczeń społecznych nasza Kancelaria oferuje pomoc w następujących rodzajach spraw:

 • sprawy o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy
 • sprawy związane z uzyskaniem prawa do emerytury lub prawa do wcześniejszej emerytury
 • sprawy o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego
 • sprawy o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy
 • sprawy innych świadczeń, w tym zasiłków i rent przyznawanych przez ZUS
 • sprawy o ustalenie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KANCELARIA

ul. Synagogalna 4 lok. 8

09-400 Płock

TELEFONY KONTAKTOWE