ETAP SĄDOWY

Zadzwoń i uzyskaj bezpłatną poradę prawną

507-504-109

Etap sądowy / Windykacja

Kiedy wyczerpiemy wszelkie możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, koniecznym staje się sporządzenie i przesłanie do Sądu pozwu wraz z pełną dokumentacją. Na tym etapie postępowania zapewniamy pełne zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach.

Zajmujemy się przygotowaniem pozwów w postępowaniach:

✅ uproszczonym

✅ upominawczym

✅ nakazowym

Wyboru trybu postępowania dokonujemy na podstawie przedstawionej nam dokumentacji. W interesie naszych Klientów zależy nam, by jak najszybciej uzyskać tytuł wykonawczy.

W ramach windykacji sądowej nasza Kancelaria oferuje:

🔰 Przygotowanie i złożenie w Sądzie pozwu;

🔰 Reprezentowanie Strony przed Sądem;

🔰 Uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku;

🔰 Wystąpienie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności;

🔰 Zabezpieczenie należności na posiadanym przez dłużnika majątku

Po otrzymaniu nakazu zapłaty po raz kolejny zwracamy się do dłużnika o zwrot należności. Warunkiem wstrzymania postępowania egzekucyjnego jest spłata znacznej części zadłużenia.

Jeśli chcesz odzyskać należności

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria LEXPRIM

ul. Synagogalna 4 lok. 8

09-400 Płock

Bezpłatna konsultacja prawna

Odwiedź nasz profil na Facebooku