BŁĘDY MEDYCZNE

Uzyskaj bezpłatną poradę prawną

 

Zadzwoń

Błędy medyczne / Inne szkody

Nasza Kancelaria zajmuje się profesjonalnym i kompleksowym świadczeniem usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych dla osób poszkodowanych w zakresie błędu medycznego.

Czym jest błąd medyczny? Błąd medyczny w prawie cywilnym rozumiany jest jako postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej w zakresie dla lekarza dostępnej (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 roku, sygn. akt: IV CR 39/54).

Prowadzimy sprawy odszkodowawcze z zakresu:

🔰 Niewłaściwej opieki medycznej;

🔰 Pomylenia zakresu zabiegu;

🔰 Niewłaściwego podania leku;

🔰 Szkód przy porodzie;

🔰 Pozostawienia materiałów chirurgicznych;

🔰 Zakażenia szpitalnego;

🔰 Odmowy wykonania świadczenia;

🔰 Niezdiagnozowania nowotworu.

Osobom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego pomagamy uzyskać:

Odszkodowanie, które rekompensuje rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego wskutek błędu medycznego (koszty zakupu leków, wizyt lekarskich oraz odpłatnie wykonywanych badań, koszty odpłatnej rehabilitacji, koszty dojazdów na rehabilitację, koszty przystosowania mieszkania poszkodowanego itp.);

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, a jego wysokość jest zależna od okoliczności konkretnej sprawy. Służy ono zrekompensowaniu krzywdy, cierpienia i bólu;

Zapłatę z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia – przy tym świadczeniu należy wskazać, że istnieje medycznie usprawiedliwiona potrzeba zakupu określonego sprzętu medycznego czy wykonanie zabiegu;

Rentę na zwiększone potrzeby – renta ta jest okresowa i obejmuje przewidywany koszt, jaki poszkodowany musi ponieść na powtarzające się wydatki (np. zakup leków, środków opatrunkowych, rehabilitację);

Rentę z tytułu utraty widoków na przyszłość, utraty zdolności do pracy – obejmuje ona straty wynikające z braku możliwości kontynuacji zatrudnienia albo rozwoju i awansu zawodowego.

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 LEXPRIM Kancelaria prawna

ul. Bielska 3/1

09-400 Płock

Bezpłatna konsultacja prawna

Odwiedź nasz profil na Facebooku