Błędy medyczne

Błędy medyczne / Inne szkody

Nasza Kancelaria zajmuje się profesjonalnym i kompleksowym  świadczeniem usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych dla osób poszkodowanych w zakresie błędu medycznego.

Czym jest błąd medyczny ?

Błąd medyczny w prawie cywilnym rozumiany jest jako postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 roku, sygn. akt: IV CR 39/54)

Prowadzimy sprawy odszkodowawcze z zakresu:

Z
Niewłaściwej opieki medycznej
Z

Pomylenia zakresu zabiegu

Z

Niewłaściwego podania leku

Z

Szkód przy porodzie

Z

Pozostawienia materiałów chirurgicznych

Z

Zakażenia szpitalnego

Z

Odmowy udzielenia świadczenia

Z

Niezdiagnozowania nowotworu

Osobom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego pomagamy uzyskać:

  • odszkodowanie, które rekompensuje rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego w skutek błędu medycznego – koszty zakupu leków, wizyt lekarskich oraz odpłatnie wykonywanych badań, koszty odpłatnej rehabilitacji, koszty dojazdów na rehabilitację, koszty przystosowania mieszkania poszkodowanego itp.
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, a jego wysokość jest zależna od okoliczności konkretnej sprawy. Służy ono zrekompensowaniu krzywdy, cierpienia i bólu.
  • zapłatę z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia – przy tym świadczeniu wystarczy wykazać, że istnieje medycznie usprawiedliwiona potrzeba zakupu określonego sprzętu czy wykonanie zabiegu
  • rentę na zwiększone potrzeby – renta ta jest okresowa i obejmuje przewidywany koszt, jaki poszkodowany musi ponieść na powtarzające się wydatki (np. leki, środki opatrunkowe, rehabilitację)
  • rentę z tytułu utraty widoków na przyszłość, utraty zdolności do pracy – obejmuje ona straty wynikające z braku możliwości kontynuacji zatrudnienia albo rozwoju i awansu zawodowego